Chứng nhận

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC là nhà sản xuất trạm trộn asphalt tại Trung Quốc, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất trạm trộn asphalt di động, trạm trộn asphalt định lượng và trạm tái chế RAP. Trạm trộn asphalt được sử dụng rộng rãi cho các công trình lát bê tông nhựa cấp cao và bảo trì đường. Chúng tôi luôn quan tâm tới chất lượng trạm trộn asphalt, từ vật liệu, huấn luyện công nhân, các khâu gia công và sản xuất. Chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO9001 và OSHMS. Trạm trộn asphalt chất lượng cao cho nhu cầu của khách hàng. Chào mừng!

Danh hiệu
 • Top 10 thương hiệu ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp máy móc kỹ thuật
 • Thương hiệu hàng đầu Trung Quốc với trạm tái chế asphalt RLBZ2000 (thêm vào trạm trộn asphalt, LB1500 + trạm tái chế asphalt RAP RLBZ (M) 1000 (phiên bản tiếng Anh)
 • Thương hiệu hàng đầu Trung Quốc với trạm tái chế asphalt RLBZ2000 (thêm vào trạm trộn asphalt, LB1500 + trạm tái chế asphalt RAP RLBZ (M) 1000 (phiên bản tiếng Anh)
 • Cơ sở sản xuất máy móc bảo dưỡng đường của Trung Quốc với máy trộn asphalt cỡ nhỏ, trạm trộn và tái chế asphalt
 • Top 50 nhà sản xuất máy móc xây dựng của Trung Quốc năm 2015
 • Top 50 sản phẩm máy móc xây dựng Trung Quốc năm 2015
 • Top 10 các thương hiệu ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp máy móc kỹ thuật
 • Giải ba cup Jinyu cho trạm trộn vữa khô
 • Trung tâm công nghệ doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến
 • Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tỉnh Phúc Kiến cho trạm tái chế asphalt
 • Phó chủ tịch nền công nghiệp sản xuất thiết bị thành phố Tuyền Châu
 • Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tỉnh Phúc Kiến cho trạm tái chế asphalt
 • Doanh nghiệp dịch vụ thỏa mãn người dùng cấp quốc gia
 • Doanh nghiệp hòa hợp
 • Sản phẩm mới cấp quốc gia với trạm trộn và tái chế bê tông nhựa nóng liên tục RQLB-40+20
 • Doanh nghiệp công nghệ cao và chủ chốt của chương trình ngọn đuốc quốc gia
 • Doanh nghiệp đóng góp vào bảo dưỡng đường
 • Doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh Phúc Kiến năm 2015
 • Thương hiệu nổi tiếng tỉnh Phúc Kiến 2012
 • Doanh nghiệp công nghệ cao 2012
 • Doanh nghiệp có sức cạnh tranh Phúc Kiến với quyền sở hữu trí tuệ
 • Sản phẩm mới Phúc Kiến năm 2009 với máy trộn asphalt liên tục seri QLB
 • Doanh nghiệp công nghệ tân tiến Phúc Kiến
 • Sản phẩm thương hiệu nổi tiếng tỉnh Phúc Kiến 2014 với trạm tái chế asphalt TTM, TM+
 • Top 30 nhà sản xuất máy móc xây dựng của Trung Quốc
 • Chứng nhận CU TR của Nga
 • Top 50 sản phẩm máy móc xây dựng Trung Quốc 2011
 • Top 50 sản phẩm máy móc xây dựng Trung Quốc 2010

Fujian Tietuo Machinery Co.,Ltd.
Địa chỉ: Intelligent Equipment Industrial Park No.1, Heshi Town, Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China
Điện thoại: +86-595-22091687
Email: marketing@fjttm.com
Người liên hệ: Cindy Yang