1. Trang chủ
  2. Phụ tùng
  3. Si lô chứa nhựa đường
Si lô chứa nhựa đường
 Si lô chứa nhựa đường

Mô tả Si lô chứa nhựa đường
1. Phù hợp với máy trộn asphalt, loại phụ tùng của trạm trộn asphalt này được sử dụng để chứa asphalt sau khi đã được trộn
2. Thiết bị có dung tích tương đối lớn và vận hành dễ dàng.