1. Trang chủ
  2. Phụ tùng
  3. Máy nghiền mịn than đá
Máy nghiền mịn than đá
 Máy nghiền mịn than đá

Mô tả Máy nghiền mịn than đá
Máy nghiền mịn than đá là một thiết bị phụ trợ của buồng đốt. Nó được sử dụng để nghiền các miếng than đá lớn thành bột, nhờ đó than có thể được đốt đều trong buồng đốt.