1. Trang chủ
  2. Phụ tùng
  3. Máy nghiền than đá
Máy nghiền than đá
 Máy nghiền than đá

Mô tả Máy nghiền than đá
1. Đây là một thiết bị phụ trợ cho buồng đốt trạm trộn asphalt.
2. Một máy nghiền than đá cỡ nhỏ được sử dụng chính để phá vỡ những cục than đá thành các phần nhỏ phù hợp với thiết bị gia nhiệt của trạm trộn asphalt.