1. Trang chủ
  2. Phụ tùng
  3. Thiết bị lọc kiểu túi
Thiết bị lọc kiểu túi
Thiết bị lọc kiểu túi

Mô tả Thiết bị lọc kiểu túi
Thiết bị lọc kiểu túi là loại thiết bị phụ trợ của máy trộn atfan. Cùng với máy trộn và máy sấy, nó có thể giúp tăng năng suất trạm trộn atfan với khả năng vận hành dễ dàng.